CARTIER
Tank Francaise
or 18ct, quartz

Garantie 1 an

20 x 25 mm